אני רק רוצה שיראו אותי ומרגישה כל כך לבד

פגשתי את טלי. בלי זיכרון ובלי תשוקה. זה המצב המתאים ביותר כדי ללמוד משהו חדש. זה אומר, להגיע בלי ידע מוקדם, להקשיב בפתיחות, להניח לאדם לבוא כמו שהוא, כמו שנוח לו, כמו שהוא רוצה שאני אכיר אותו. המפגש כולל רק את ... להמשיך לקרוא ....